ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี
 
 
 

 

โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารรพ.ธัญบุรี ครั้งที่ 2