เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐