โรงพยาบาลธัญบุรี

140 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

12110 โทรศัพท์